Cestovní náhrady

Cena za dopravu třech umělců mimo jejich oblast působení:


Vzdálenost od jejich běžného místa působení k vám a zpět    40 km |      80 km  |     160 km  |    240 km

Výše příplatku za dopravu 2 umělců                                    700 Kč |  1 400 Kč  |  2 800 Kč  |  4 200

Výše příplatku za dopravu 3 umělců                                   800 Kč |  1 600 Kč  |  2 400 Kč  |  4 800

Způsob výpočtu cestovních náhrad pro případ, že umělci cestují vlastním vozem:

V = počet km  od bydliště umělců na místo vystoupení a zpět

S = kombinovaná spotřeba vozidla dle velkého technického průkazu (průměr 7 až 9 litrů/100 km)

P = aktuální cena pohonných hmot (Kč/litr)

T = čas v hodinách, který umělci stráví cestováním (tam a zpět)

X = výsledek


Náklady na PHM: 

V x S x P / 100 = X1


Náklady na amortizaci vozu:

 V x 5 Kč/km = X2


Honorář za čas strávený cestováním:  

T x počet umělců x 200 Kč/hod = X3


Celkové náhrady pro umělce jsou součtem X1 +X2 + X3